}

Orion vērtības

Orion vērtības apvieno uzņēmuma kopējos mērķus un palīdz orientēties mainīgajā pasaulē. Vērtības apvieno Orion strādājošos svarīgākajam uzdevumam, proti, produktu ražošanai un pakalpojumu sniegšanai, kas veicina uzņēmuma klientu labsajūtu un labas veselības uzturēšanu.

Savstarpēja uzticēšanās un cieņa

Mēs vēlamies darboties tā, ka varam uzticēties viens otram un cienīt viens otra darbu, tādā veidā radot noturīgu pamatu sadarbībai. Uzticība rodas no solījumu turēšanas un cieņa rodas no sapratnes par otra devuma visa procesā svarīgumu.

Klients (uzmanība, kas vērsta uz klientu)

Mēs vēlamies saprast, paredzēt un apmierināt klienta tagadējās un nākotnes vajadzības. Tas jau iepriekš nosaka, ka visi mēs cieši sadarbojamies un ievērojam darba kopības principu, lai savas zināšanas un kompetenci sniegtu saviem klientiem.

Inovācija

Mēs vēlamies radīt un attīstīt inovatīvus darba veidus un risinājumus. Tas izaicina katru no mums meklēt jaunas iespējas mūsu ikdienas darbā, sadarbojoties ar mūsu profesionāļiem dažādās jomās, un tādā veidā mūsu pašu zināšanas tiek ieguldītas kopējos projektos.

Sasniegums

Mēs vēlamies būt labākie savā jomā, izstrādājot produktus, pakalpojumus un risinājumus, kas veicina labsajūtu un veselību. Tas rada izaicinājumu katram no mums un visiem kopā cīnīties par labāko it visā, ko mēs darām.

Kvalitāte, uzticamība un drošība

Mēs vēlamies augstu kvalitāti, uzticamību un drošību, lai uzsvērtu savas darbības. Šie priekšnoteikumi mums kopā un katram atsevišķi ir precīzi un savlaicīgi izmantoti visās mūsu veiktajās darba procedūrās.