}

Paziņojums par konfidencialitāti - Orion Corporation

Atjaunināts: 22.06.2020. Lūdzu, skatiet šeit, kas ir mainījies.

 

Uzņēmumā Orion Corporation (turpmāk tekstā — “Orion”) mēs zinām, ka rūpējaties par savu konfidencialitāti un noteikumiem un nosacījumiem, kas regulē to, kā apkopojam, izmantojam, izpaužam, nododam tālāk un uzglabājam jūsu informāciju. Tā kā mēs esam apņēmušies apmierināt jūsu vajadzības un ņemt vērā jūsu vēlmes, mēs esam pielāgojuši politikas un praksi, kā aprakstīts šajā Orion Corporation paziņojumā par konfidencialitāti. Lai uzzinātu, kā Orion Corporation apstrādā personas datus saistībā ar pacientu drošības ziņošanas kanāliem, skatiet Orion Corporation pacientu drošības ziņošanas kanālu paziņojumu par konfidencialitāti. Mūsu paziņojums par konfidencialitāti ir pieejams mūsu mājas lapā un arī tīmekļa lapās, kur pieprasa sniegt personas datus.

 

Personas datu apkopošana un izmantošana

 

Personas dati ir dati par personām, kurus var izmantot, lai identificētu personu vai sazinātos ar to. Izmantojot Orion vietnes, sociālo tīklu kanālus, pakalpojumus, lejupielādējot lietojumprogrammas vai citādi izmantojot Orion pakalpojumus, jums var lūgt sniegt personas datus, piemēram, norādīt vārdu, uzvārdu, pasta adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi. Datus var izmantot tālāk norādītajiem mērķiem, kā attiecināms uz katru vietni, sociālo tīklu kanālu, pakalpojumu, lietojumprogrammu vai citu kontekstu.

 

DATU APSTRĀDES MĒRĶI UN LIKUMĪGUMS

Orion vietnes atsauksmēm un jautājumiem par izstrādājumiem

 

Datus var izmantot šādiem mērķiem:

 

 • apstrādāt atsauksmes no klientiem saistībā ar Orion vietnēm, izstrādājumiem un pakalpojumiem;
 • pilnveidot un garantēt Orion pakalpojumu un izstrādājumu kvalitāti;
 • apstrādāt ziņojumus par izstrādājumu kvalitāti un izcelsmi (plašāka informācija par datu apstrādes kvalitāti un drošību ir pieejama Orion pacientu drošības ziņošanas kanālu paziņojumā par konfidencialitāti);
 • apstrādāt datus, kad tas ir nepieciešams saskaņā ar Orion piemērotām tiesiskajām saistībām;
 • noteikt un novērst krāpšanu un ļaunprātīgu izmantošanu.

Jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamatojums saistībā ar izstrādājumu kvalitāti atbilst Orion tiesiskajām saistībām. Atbildot uz jūsu atsauksmēm vai jautājumiem par izstrādājumiem vai citām tēmām, datu apstrāde notiek Orion likumīgo interešu ietvaros. Lai uzzinātu vairāk par to, ko apzīmē likumīgās intereses, un par gadījumiem, kad apstrādājam jūsu personas datus savās likumīgajās interesēs, skatiet tālāk sadaļu Likumīgās intereses

 

Kampaņas un citi saziņas veidi ar klientiem

 

Datus var izmantot šādiem mērķiem:

 

 • ja piedalāties loterijās, konkursos vai līdzīgās kampaņās, dati tiek izmantoti, lai pārvaldītu šādas darbības un piešķirtu laimestus;
 • izstrādājumu un pakalpojumu reklamēšana, biļetenu nodrošināšana, tiešais mārketings un elektronisks tiešais mārketings, ņemot vērā datu subjekta piekrišanu un citus nosacījumus saskaņā ar tiesību aktiem;
 • tirgus izpēte un izstrādājumu pārbaude;
 • klientu pakalpojumu un izstrādājumu pilnveidošana, piedāvāto pakalpojumu un reklāmu personalizēšana;
 • atteikšanās no tiešā mārketinga iespēju ieviešana atbilstoši piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem;
 • atsauksmju un citu saziņas veidu ar datu subjektu apstrāde;
 • datus var salīdzināt, iedalīt un analizēt, un lietotājam var izveidot profilu, lai sniegtu lietotājam noderīgu informāciju, piedāvājumus vai ieteikumus, izmantojot tiešo mārketingu attiecībā uz Orion vai tā sadarbības partneru izstrādājumiem un pakalpojumiem, ņemot vērā datu subjekta piekrišanu, un piedāvātu lietotājam citu personalizēto saturu. Šādi sadarbības partneri var būt rūpīgi izvēlēti farmācijas, veselības aprūpes pakalpojumu un medicīnas tehnoloģiju uzņēmumi. Lai gan lietotājam var izveidot profilu, uzņēmums Orion nedrīkst pieņemt lēmumus, kas ir balstīti tikai uz profila datiem un kas tiesiski vai citādi nozīmīgi ietekmē lietotāju;
 • tehnisko problēmu un informācijas drošības problēmu noteikšana un izlabošana;
 • paziņojumu sūtīšana par mūsu lietošanas noteikumu vai politiku izmaiņām.

Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums ir lietotāja piekrišana. Mēs varam arī apstrādāt datus atbilstoši Orion likumīgajām interesēm. Lai uzzinātu vairāk par to, ko apzīmē likumīgās intereses, un par gadījumiem, kad apstrādājam jūsu personas datus savās likumīgajās interesēs, skatiet tālāk sadaļu Likumīgās intereses.

 

Pakalpojumi un mobilās lietojumprogrammas

 

Datus var izmantot šādiem mērķiem:

 

 • saziņa ar pakalpojuma lietotājiem, piemēram, norāžu sniegšana lietotājiem par pakalpojuma lietošanu;
 • rīcība atbilstoši tam, lai pakalpojums darbotos saskaņā ar pakalpojuma lietošanas noteikumiem;
 • atbilstoši pakalpojuma lietošanas noteikumiem, lai uzraudzītu, lietotu, darbinātu, publiski parādītu, publicētu, reproducētu, mainītu, modificētu, pilnveidotu, izplatītu un nodotu tālāk saturu (piemēram, tekstus, komentārus vai fotogrāfijas), ko lietotāji iesnieguši pakalpojumā, pakalpojuma mērķiem un mārketinga un publiskām aktivitātēm pakalpojumā un ārpus tā;
 • datus var salīdzināt, iedalīt un analizēt, un lietotājam var izveidot profilu, lai sniegtu lietotājam noderīgu informāciju, piedāvājumus vai ieteikumus, izmantojot tiešo mārketingu attiecībā uz Orion vai tā sadarbības partneru izstrādājumiem un pakalpojumiem, ņemot vērā datu subjekta piekrišanu, un piedāvātu lietotājam citu personalizēto saturu. Šādi sadarbības partneri var būt rūpīgi izvēlēti farmācijas, veselības aprūpes pakalpojumu un medicīnas tehnoloģiju uzņēmumi. Lai gan lietotājam var izveidot profilu, uzņēmums Orion nedrīkst pieņemt lēmumus, kas ir balstīti tikai uz profila datiem un kas tiesiski vai citādi nozīmīgi ietekmē lietotāju;
 • izstrādājumu un pakalpojumu reklamēšana, tiešais mārketings un biļetenu nodrošināšana, ņemot vērā lietotāja piekrišanu un citus nosacījumus saskaņā ar tiesību aktiem;
 • iespējamā līguma ar lietotāju izpilde vai lietotāja pieprasītu darbību veikšana pirms līguma noslēgšanas;
 • tehnisko problēmu un informācijas drošības problēmu noteikšana un izlabošana;
 • paziņojumu sūtīšana par mūsu lietošanas noteikumu vai politiku izmaiņām;
 • datu apstrāde, kad tas ir nepieciešams saskaņā ar Orion piemērotām tiesiskajām saistībām;
 • krāpšanas un ļaunprātīgas izmantošanas noteikšana un novēršana.

 

Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums ir lietotāja piekrišana, līguma ar lietotāju izpilde vai lietotāja pieprasītu darbību veikšana pirms līguma noslēgšanas. Mēs varam arī apstrādāt datus atbilstoši Orion likumīgajām interesēm. Lai uzzinātu vairāk par to, ko apzīmē likumīgās intereses, un par gadījumiem, kad apstrādājam jūsu personas datus savās likumīgajās interesēs, skatiet tālāk sadaļu Likumīgās intereses.

 

Vietnes ir paredzētas ārstiem, medmāsām un citiem veselības aprūpes speciālistiem

Datus var izmantot šādiem mērķiem:

 • vietnes lietotāju atsauksme apstrāde, atbildēšana uz atsauksmēm un cita saziņa ar vietņu lietotājiem;
 • vietnes lietotāja pasūtīto materiālu piegādei uz lietotāja norādīto pasta adresi;
 • vietņu lietotāju kontaktu pieprasījumu apstrāde, lai Orion pārstāvis varētu sazināties ar lietotāju, piemēram, par apmeklējumiem produktu prezentācijai;
 • vietņu lietotāju kontu pārvaldība;
 • vietņu lietotāju kā ārstu, medmāsu vai veselības aprūpes speciālistu identificēšana, lai viņi varētu piekļūt ierobežotam vietņu saturam, kas nav pieejams citiem lietotājiem. Identifikāciju var veikt pēc valsts profesionālā koda vai citiem veidiem, piemēram, pēc reģistrācijas.
 • datus var salīdzināt, iedalīt un analizēt, un lietotājam var izveidot profilu, lai sniegtu lietotājam noderīgu informāciju, piedāvājumus vai ieteikumus, izmantojot tiešo mārketingu attiecībā uz Orion vai tā sadarbības partneru izstrādājumiem un pakalpojumiem, ņemot vērā datu subjekta piekrišanu, un piedāvātu lietotājam citu personalizēto saturu. Šim nolūkam Orion var apkopot datu subjektu informāciju ar datiem, kas saņemti no tā partneriem, vai apvienot to ar datiem, kas apkopoti no jebkuras citas vietas. Šādi sadarbības partneri var būt rūpīgi izvēlēti farmācijas, veselības aprūpes pakalpojumu un medicīnas tehnoloģiju uzņēmumi. Lai gan lietotājam var izveidot profilu, uzņēmums Orion nedrīkst pieņemt lēmumus, kas ir balstīti tikai uz profila datiem un kas tiesiski vai citādi nozīmīgi ietekmē lietotāju;
 • izstrādājumu un pakalpojumu reklamēšana, tiešais mārketings un biļetenu nodrošināšana, ņemot vērā lietotāja piekrišanu un citus nosacījumus saskaņā ar tiesību aktiem;
 • tehnisko problēmu un informācijas drošības problēmu noteikšana un izlabošana;
 • paziņojumu sūtīšana par mūsu lietošanas noteikumu vai politiku izmaiņām;
 • datu apstrāde, kad tas ir nepieciešams saskaņā ar Orion piemērotām tiesiskajām saistībām;
 • krāpšanas un ļaunprātīgas izmantošanas noteikšana un novēršana.

Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums ir lietotāja piekrišana. Mēs varam arī apstrādāt datus atbilstoši Orion likumīgajām interesēm. Lai uzzinātu vairāk par to, ko apzīmē likumīgās intereses, un par gadījumiem, kad apstrādājam jūsu personas datus savās likumīgajās interesēs, skatiet tālāk sadaļu Likumīgās intereses. 

 

Sociālo tīklu kanāli

 

Datus var izmantot šādiem mērķiem:

 

 • saziņa ar sociālo tīklu vietnes lietotājiem, piemēram, norāžu sniegšana lietotājiem par vietnes lietošanu un atbilžu sniegšana uz jautājumiem;
 • ja piedalāties loterijās, konkursos vai līdzīgās kampaņās, dati tiek izmantoti, lai pārvaldītu šādas darbības un piešķirtu laimestus;
 • datus var salīdzināt, iedalīt un analizēt, un lietotājam var izveidot profilu, lai sniegtu lietotājam noderīgu informāciju, piedāvājumus vai ieteikumus, izmantojot tiešo mārketingu attiecībā uz Orion vai tā sadarbības partneru izstrādājumiem un pakalpojumiem, un piedāvātu lietotājam citu personalizēto saturu. Šādi sadarbības partneri var būt rūpīgi izvēlēti farmācijas, veselības aprūpes pakalpojumu un medicīnas tehnoloģiju uzņēmumi. Lai gan lietotājam var izveidot profilu, uzņēmums Orion nedrīkst pieņemt lēmumus, kas ir balstīti tikai uz profila datiem un kas tiesiski vai citādi nozīmīgi ietekmē lietotāju;
 • izstrādājumu un pakalpojumu reklamēšana, tirgus izpēte un izstrādājumu pārbaude, elektronisks tiešais mārketings un biļetenu nodrošināšana, ņemot vērā lietotāja piekrišanu un citus nosacījumus saskaņā ar tiesību aktiem;
 • tehnisko problēmu un informācijas drošības problēmu noteikšana un izlabošana;
 • noteikt un novērst krāpšanu un ļaunprātīgu izmantošanu.

 

Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums ir lietotāja piekrišana vai Orion likumīgās intereses. Lai uzzinātu vairāk par to, ko apzīmē likumīgās intereses, un par gadījumiem, kad apstrādājam jūsu personas datus savās likumīgajās interesēs, skatiet tālāk sadaļu Likumīgās intereses.

 

Likumīgās intereses

 

 

Mēs varam apstrādāt jūsu personas datus savās likumīgajās biznesa interesēs, piemēram, novērst krāpšanu / nodrošināt tiešo mārketingu / nodrošināt tīkla un informācijas sistēmu drošību / nodrošināt datu analīzi / pilnveidot, mainīt vai uzlabot savus pakalpojumus / noteikt lietošanas tendences / noteikt reklāmas kampaņu un kampaņu efektivitāti.

 

Likumīgās intereses nozīmē mūsu uzņēmuma intereses attiecībā uz savas uzņēmējdarbības vadību, lai mēs varētu jums nodrošināt vislabākos pakalpojumus vai izstrādājumus un vislabāko un visdrošāko pieredzi ar mūsu vietnēm, pakalpojumiem vai lietojumprogrammām. Piemēram, mums ir interese pārliecināties, ka mūsu reklāmas ir saistošas jums, tāpēc mēs apstrādājam jūsu informāciju, lai nosūtītu jūsu interesēm pielāgotas reklāmas. Tas var būt arī attiecināms uz apstrādi, kas ir arī jūsu interesēs. Kad mēs apstrādājam jūsu personas datus savās likumīgajās interesēs, mēs noteikti apsveram un izvērtējam jebkādu iespējamo ietekmi uz jums (gan pozitīvo, gan negatīvo) un ņemam vērā jūsu tiesības saskaņā ar datu aizsardzības tiesību aktiem. Tas nebūt uzreiz nenozīmē, ka mūsu likumīgās biznesa intereses ignorē jūsu intereses — mēs neizmantosim jūsu personas datus darbībām, kad mūsu intereses tiek ignorētas, ietekmējot jūs.

 

 

Mūsu apkopotie personas dati

 

Uzņēmums Orion apkopo personas datus iepriekš minētajiem nolūkiem. Apkopotie personas dati ir attiecināmi uz Orion klientiem un vietņu apmeklētājiem. Daži dati tiek apkopoti tieši no jums, kad izmantojat Orion vietnes, sociālo tīklu kanālus, lietojumprogrammas vai pakalpojumus. Jums ir tiesības noteikt, kādus datus mēs apkopojam. Kad jums lūdz norādīt personas datus, jūs varat atteikties to darīt. Ja izvēlaties nesniegt personas datus, kas ir nepieciešami, lai nodrošinātu lietojumprogrammu vai tās konkrētu funkciju, var nebūt iespējams izmantot lietojumprogrammu vai konkrēto funkciju.

 

Datus var arī apkopot Orion darbuzņēmēji tādā apjomā, kāds nepieciešams, lai vadītu, realizētu un uzturētu pakalpojumus vai veiktu citus uzdevumus saistībā ar pakalpojumiem (piemēram, tiešo reklamēšanu) Orion vārdā. Darbuzņēmēji var būt, piemēram, IKT pakalpojumu nodrošinātāji, reklamēšanas pakalpojumu partneri un Orion grupas uzņēmumi, kā arī trešās puses, kas veic pakalpojumu salīdzināšanu, iedalīšanu, analizēšanu un to profilu izveidi Orion vārdā.

 

Mūsu apkopotie dati ir atkarīgi no jūsu saziņas veida ar Orion, jūsu izdarītās izvēles, tostarp jūsu konfidencialitātes iestatījumiem un izmantotajām lietojumprogrammām un funkcijām. Mūsu apkopotie dati var ietvert šādu informāciju:  

 

 • lietotāja/klienta vārds un uzvārds;
 • lietotāja/klienta e-pasta adrese;
 • lietotāja/klienta tālruņa numurs;
 • pārlūka atzīme un veids;
 • lietotāja ierīces operētājsistēma un displeja izšķirtspēja;
 • galvenās lietotāja interfeisa darbības;
 • lietojumprogrammatūras versija;
 • lietotāja konta lietotājvārds un parole;
 • informācija par lietotāja/klienta abonētajiem biļeteniem;
 • informācijas par dažādu pakalpojuma daļu lietošanas laikiem, kā arī lietošanas intervāliem un ilgumu;
 • pakalpojuma lietotāja atrašanās vieta atbilstoši lietotāja atļaujai;
 • ja lietotājs ir pieteicies, izmantojot trešās puses pakalpojumu (piemēram, Facebook), no šādas trešās puses saņemtie dati. Sarakstu ar šīm trešām pusēm, kas laiku pa laikam tiek atjaunināts, skatiet sadaļā Trešo pušu vietnes un pakalpojumi. Lietotājam norāda pārskatīt trešās puses konfidencialitātes noteikumus. Atbilstoši šī paziņojuma par konfidencialitāti jaunākajai redakcijai no Facebook tiek saņemta šāda informācija:
  • ID;
  • lietotājvārds;
  • vārds;
  • uzvārds;
  • vecuma diapazons;
  • saite;
  • dzimums;
  • ģeogrāfiskā atrašanās vieta;
  • attēls;
  • laika josla;
  • atjauninātais laiks;
  • verifikācijas statuss;
  • e-pasts;
  • lietotāja draugi.

 

Datplūsmas dati

 

Datplūsmas datus apkopo konkrētu Orion piedāvāto pakalpojumu mērķiem. “Datplūsmas dati” ir informācija, ko Orion pakalpojumu lietotājs var identificēt un kurus apstrādā noteikti pakalpojumi un saziņas tīkli, lai pārsūtītu, koplietotu vai piedāvātu ziņojumus. Datplūsmas dati tiek apstrādāti noteiktos apstākļos un citās tiesību aktos pieļaujamās situācijās.

(i)                  Datplūsmas datus apstrādā tādā apjomā, kā nepieciešams pakalpojumu nodrošināšanai un lietošanai un informācijas drošības uzturēšanai. Šim mērķim apstrādā šādus datplūsmas datu veidus: IP adrese, ziņojuma sūtītāja un adresāta dati, ierīces atrašanās dati (pēc lietotāja piekrišanas sniegšanas), informācija par dažādu pakalpojuma daļu lietošanas laikiem, kā arī lietošanas intervāliem un ilgumu.

(ii)                  Datplūsmas datus apstrādā pakalpojuma tehniskai pilnveidošanai. Šim mērķim apstrādā šādus datplūsmas datu veidus: IP adrese, ziņojuma sūtītāja un adresāta dati, ierīces atrašanās dati (pēc lietotāja piekrišanas sniegšanas), informācija par dažādu pakalpojuma daļu lietošanas laikiem, kā arī lietošanas intervāliem un ilgumu.

(iii)                 Datplūsmas datus apstrādā automātiski statistikas analīzes izveidei, jo citādi analīzi nevar izstrādāt bez pamatotas piepūles. Nevienu personu nevar identificēt pēc šādiem analīzes datiem.

(iv)        Datplūsmas datus apstrādā, lai novērstu maksas pakalpojumu, saziņas tīkla vai saziņas pakalpojumu, kas ir daļa no pakalpojuma, nepilnvarotu lietošanu.

(v)                  Datplūsmas datus apstrādā, ja ir nepieciešams noteikt, novērst vai izlabot tehnisku kļūdu vai kļūmi, kas radusies saziņas laikā.

 

Informācijas izpaušana trešām pusēm

 

Datus var nodot vai izpaust tālāk minētajām trešām pusēm šādos nolūkos:

-          uzņēmums Orion var nodot datus Orion darbuzņēmējiem, kuri apstrādā datus Orion vārdā mērķiem, kas minēti sadaļā Personas datu apkopošana un izmantošana; šie darbuzņēmēji var būt sociālo tīklu vai mārketinga uzņēmumi un IT uzņēmumi, kas palīdz Orion pilnveidot savas mārketinga metodes, garantējot Orion iespēju saviem klientiem piedāvāt uz klientiem orientētas reklāmas;

-          ja pieteicāties Orion pakalpojumā, izmantojot trešās puses pakalpojumu (piemēram, Facebook), trešās puses tehniskajā rīkā automātiski apkopotos datus var automātiski izpaust šādai trešai pusei. Piemēram, vietnes Facebook funkcija “Patīk” konkrētam pakalpojumam var būt redzama vietnē Facebook atbilstoši tās konfidencialitātes politikai. Jums iesaka pārskatīt trešās puses konfidencialitātes noteikumus. Sarakstu ar šīm trešām pusēm, kas laiku pa laikam tiek atjaunināts, skatiet sadaļā Trešo pušu vietnes un pakalpojumi;

-          personas dati var tikt izpausti, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar tiesību aktiem vai noteikumiem vai realizēt Orion likumīgās intereses, piemēram, noteikt krāpšanu, ļaunprātīgu izmantošanu vai drošības problēmas, aizsargāties no tām un novērst tās;

-          ja mainās Orion īpašumtiesības uz visiem vai daļu mūsu izstrādājumu, pakalpojumu vai aktīvu vai kontrole pār tiem, mēs varam izpaust jūsu personas datus jaunajam īpašniekam, tiesību pārņēmējam vai pēctecim.

 

Personas datu uzglabāšanas un apstrādes vieta

 

Apkopotie personas dati var tikt apstrādāti mītnes valstī vai nodoti tālāk citai valstij, kurā uzņēmums Orion, tā sadarbības partneri, līgumslēdzēji un citi personas datu saņēmēji atrodas (gan Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ), gan ārpus tās). Tas nozīmē, ka jūsu personas dati var tikt apstrādāti vai uzglabāti valstī, kurai nepiemēro tik stingrus datu aizsardzības standartus, kādus izmanto Eiropas Savienībā. Mēs garantēsim, ka jūsu personas dati vienmēr tiks apstrādāti atbilstoši šim paziņojumam par konfidencialitāti, pat ja tos nodod tālāk ārpus EEZ. Personas datu nodošana tālāk ārpus EEZ tiek aizsargāta atbilstoši Eiropas Savienības Komisijas pieņemtajam atbilstības lēmumam, vai notiek atbilstoši līgumsaistībām (vai nu parakstot standarta līgumu starp datu pārzini un saņēmēju(-iem), vai arī saņēmējs ir sevi sertificējis saskaņā ar ES vai ASV datu aizsardzības tiesību aktiem). Papildinformācijai sazinieties ar uzņēmumu Orion.

 

Personas datu aizsardzība

 

Lai palīdzētu aizsargāt personas datu konfidencialitāti, mēs uzturam fiziskus, tehniskus un administratīvus aizsarglīdzekļus, piemēram, slēdzenes, elektriskās uzraudzības sistēmas, ugunsmūri, pretļaunatūru, mēstuļu filtrēšanas sistēmas utt. Mēs nepārtraukti atjauninām un pārbaudām savus aizsarglīdzekļus. Mēs ļaujam piekļūt personas datiem tikai tiem darbiniekiem, kuriem ir jāzina šāda informācija savu darba pienākumu izpildei. Turklāt mēs apmācām savus darbiniekus par konfidencialitātes svarīgumu un personas datu konfidencialitātes un drošības uzturēšanu.

 

Personas datu uzglabāšana

 

Mēs uzglabāsim jūsu personas datus uz laika posmu, kas nepieciešams, lai izpildītu šajā paziņojumā par konfidencialitāti noteiktos mērķus, ja vien garāks uzglabāšanas periods ir nepieciešams vai atļauts saskaņā ar tiesību aktiem. Ja, piemēram, jāatbild uz jautājumiem, kas iesniegti mūsu tīmekļa lapās, mēs uzglabāsim jūsu informāciju līdz jūsu jautājuma apstrādei un atbildes sniegšanai. Ja piedalāties kādā no mūsu kampaņas konkursiem, mēs uzglabāsim jūsu informāciju līdz konkursa noslēgumam un līdz iespējamo balvu izsniegšanai. Ja esat lejupielādējis Orion lietojumprogrammu, mēs uzglabāsim jūsu informāciju, kamēr jums ir aktīvs lietotāja konts. 

 

Ar atrašanās vietu saistīti pakalpojumi

 

Lai nodrošinātu ar atrašanās vietu saistītus pakalpojumus, uzņēmums var apkopot datus par jūsu atrašanās vietu, kas var būt/nebūt precīza. Atrašanās vietas dati var tikt izgūti no GPS, Bluetooth vai IP adreses, kā arī nosakot tuvumā esošos mobilo tālruņu torņus vai Wi-Fi karstvietas un izmantojot citas pieejamās tehnoloģijas, kas nosaka ierīces aptuveno atrašanās vietu.

 

Ja neesat sniedzis savu piekrišanu, šie atrašanās vietas dati tiek apkopoti anonīmi, kas nenorāda uz jūsu identitāti.

 

 

Trešo pušu vietnes un pakalpojumi

 

Orion vietnes, sociālo tīklu kanāli, lietojumprogrammas un pakalpojumi var ietvert saites uz trešo pušu vietnēm. Orion neuzņemas atbildību par personas datu apstrādi šādās vietnēs.

 

Uz dažām konkrētu pakalpojumu daļām var būt attiecināmi īpaši personas datu apstrādes nosacījumi. Jūs informē par šādiem trešo pušu nosacījumiem, un šādu daļu lietošanai jums lūdz sniegt piekrišanu.

 

Atļaujot izveidot lietotāja kontu un pieteikties, izmantojot trešās puses pakalpojumu, uzņēmums neuzņemas atbildību par trešās puses pakalpojumu un nevienu šādu aspektu. Saraksts ar trešām pusēm, kuru pakalpojumu ir apstiprinājis uzņēmums Orion lietotāja konta izveidei un pieteikšanās procesam:

- Facebook

 

 

Bērnu dati

 

Bērna konfidencialitātes aizsardzība ir svarīga. Uzņēmums Orion nav paredzējis apkopot, apstrādāt un izmantot mūsu vietnē informāciju, kas saistīta ar personām, par kurām mums ir zināms, ka tās ir jaunākas par 18 gadiem, ja nav saņemta bērna vecāka vai likumiskā pārstāvja piekrišana. Šādam likumiskajam pārstāvim ir tiesības pēc pieprasījuma skatīt informāciju, ko uzrādījis bērns, un/vai pieprasīt šādas informācijas dzēšanu. Ja jūsu bērns ir iesniedzis personas datus un jūs vēlaties pieprasīt šādas informācijas dzēšanu, rakstiet uz privacy@orion.fi.

 

Jūsu tiesības

Piekļuves tiesības un datu pārvietošanas tiesības

Atbilstoši tiesiskajiem izņēmumiem jums ir tiesības, iesniedzot pietiekami daudz meklēšanas kritēriju, piekļūt datiem, kas par jums tiek uzglabāti Orion reģistros, vai saņemt paziņojumu par to, ka reģistros nav šādu datu. Uzņēmumam Orion ir arī jāsniedz jums informācija par datu avotiem, datu izmantošanu un adresātiem, kam izpausti reģistrā uzglabātie dati.

 

Ja personas datus apstrādā saskaņā ar piekrišanu vai līgumu starp Orion un jums un personas dati tiek apstrādāti automātiski, jums ir tiesības uz datu pārvietošanu pieļaujamajā apjomā, piemēram, saņemt datus, kurus esat iesniedzis uzņēmumam Orion, strukturizētā un ierīcē nolasāmā formā.

 

Ja vēlaties piekļūt saviem personas datiem, varat iesniegt pieprasījumu, izmantojot personīgi parakstītu vai citādi līdzvērtīgi apstiprinātu dokumentu un uzrādot savu identitāti ar pievienotu oficiālu identifikācijas dokumentu.

 

ORION KONTAKTINFORMĀCIJA:

 

Orion Corporation (Business ID 1999212-6) (“Orion”)

Adrese: Legal Affairs / Data Protection, Orionintie 1, 02200 Espoo, Somija

Atbildīgā par datu aizsardzību

privacy@orion.fi

 

Orion grupas kontaktinformācija ir pieejama šeit: http://orion.fi/en/Orion-group/contacts/Locations-and-contact-persons/sites-and-offices/#pharmaceutical-sales-offices-in-europe

 

Tiesības atsaukt piekrišanu / tiesības iebilst pret datu apstrādi

Ja esat tiesiski piekritis savu personas datu apstrādei, jums ir tiesības atsaukt piekrišanu.

 

Ja personas datu apstrādes juridiskais pamatojums ir Orion likumīgās intereses, jums ir tiesības iebilst pret datu apstrādi, pamatojot jūsu konkrēto situāciju. Jums vienmēr ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi tiešā mārketinga mērķiem.

 

Ja vēlaties izmantot savas iepriekš minētās tiesības, varat nosūtīt pieprasījumu, izmantojot personīgi parakstītu vai citādi līdzvērtīgi apstiprinātu dokumentu rakstiskā veidā, uz uzņēmuma Orion pasta adresi vai e-pasta adresi, kas minēta iepriekš. Ņemiet vērā, ka šāda piekrišanas atsaukšana nepadara personas datu apstrādi pirms šādas atsaukšanas par nelikumīgu.

 

Datu izlabošana, apstrādes ierobežošana un izdzēšana

Orion kā datu pārzinis pēc savas iniciatīvas vai jūsu lūguma bez nepamatotas kavēšanās novērš, dzēš vai papildina šajā reģistrā esošos personas datus, ja tie ir kļūdaini, nevajadzīgi, nepilnīgi vai novecojuši to apstrādes nolūkam. Orion arī novērš šādu datu izplatīšanu, ja tas varētu apdraudēt jūsu konfidencialitātes aizsardzību.

 

Jums ir tiesības ierobežot datu apstrādi uzņēmumā Orion, ja esat apstrīdējis apstrādāto personas datu precizitāti, ja esat norādījis, ka apstrāde nav likumīga, esat iebildis pret personas datu dzēšanu, tā vietā esat pieprasījis to lietošanas ierobežojumu; ja Orion vairs nav nepieciešami personas dati apstrādes mērķiem, bet personas dati ir nepieciešami jums tiesiskas pretenzijas iesniegšanai, izpildei vai aizsargāšanai, vai esat iebildis pret datu apstrādi saskaņā ar ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu, kas vēl nav pieņemta, attiecīgi tam, vai Orion vai trešās puses tiesiskais pamatojums pārkāpj jūsu intereses vai tiesības un brīvību. Ja apstrāde ir ierobežota, ņemot vērā iepriekš minēto pamatojumu pēc jūsu pieprasījuma, uzņēmums Orion informēs jūs pirms apstrādes ierobežošanas.

 

Ja uzņēmums Orion noraida jūsu pieprasījumu izlabot kļūdu, jūs par to informē rakstiski. Paziņojumā norāda arī atteikuma iemeslu. Šādā gadījumā jūs varat šo lietu iesniegt izskatīšanai datu aizsardzības ombudam.

 

Orion par novērsto kļūdu paziņo adresātiem, kuriem šie dati ir izpausti, un kļūdaino personas datu avotam. Tomēr, ja tas ir neiespējami vai nepamatoti sarežģīti, tad paziņošana nav obligāta.

 

Izlabošanas pieprasījumi ir jānosūta uz iepriekš norādīto Orion adresi.

 

Jautājumi saistībā ar paziņojumu par konfidencialitāti

Ja jums ir jautājumi saistībā ar mūsu paziņojumu par konfidencialitāti vai bažas par konfidencialitāti uzņēmumā Orion Corporation, sazinieties ar mums e-pastā privacy@orion.fi.

 

 

 

Mēs varam jebkurā laikā atjaunināt vai mainīt šo Orion Corporation paziņojumu par konfidencialitāti. Mainot paziņojuma saturu dokumenta formā, paziņojums tiks publicēts mūsu tīmekļa vietnē kopā ar atjaunināto paziņojumu par konfidencialitāti. Jūsu tiesības uz datu pārvietošanu un/vai apstrādes ierobežošanu, ja piemērojams, stāsies spēkā no 2018. gada 25. maija.